село СТЕФАН КАРАДЖА, община ВЪЛЧИ ДОЛ, област ВАРНА e-mail: info-400113@edu.mon.bg телефон: 0887845073
БЮДЖЕТ НА ПГЗГС
 
>> Начало
>> Проекти
>> Учебни планове
>> Учебни програми
>> Стипендии
>> За зрелостниците
>> За учениците
>> За класните
>>Механизъм за съвместна работа на институциите
>>Свободни места за ученици
>>Лични данни
>> Достъп до информация
>> Административно обслужване
>> Правила за безопасен интернет
>>Анкети за удовлетвореност

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство изпрати випуск 2024 г.

На добър час зрелостници!

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

понеделник:

от 11:00 ч. до 12:00 ч.

вторник, сряда, четвъртък и петък:

от 09:00 ч. до 10:00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА:

понеделник, сряда и петък:

от 09:00 ч. до 10:00 ч

На 26.04.2024 г. Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство  в с. Стефан Караджа беше любезен домакин на кариерно събитие за работодатели и ученици от община Вълчи дол.

 Работодатели със значимо присъствие в общинската икономика (БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ, Котев Г Т, Български фермерски съюз, АГЕНДА, Я-ПРИНТ и др.) информираха за възможности за провеждане на ученически практики във фирмите си, свободни работни позиции, стажове и сезонна заетост.

 Участваха 77 ученици от професионалните гимназии на с. Стефан Караджа и на с. Михалич, и двете разположени в община Вълчи дол.

 Учениците получиха възможност да събеседват по темата за кариерно ориентиране, като психологът Светослава Калдерон от Центъра за иновативно сътрудничество беше на място, за да ги консултира.

 Бяха представени резултатите от проекта „ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол“ и се финансира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. по процедура Малка грантова схема BGLD-1.007 „Създаване на работни места“, който АГЕНДА ООД изпълнява в продължение на 14 месеца.

 След разговорите с работодателите се проведе креативно спортно събитие, по време на което учениците видяха, че ОТБОРЪТ е най-важен за успеха – в учението, работата и семейството.

Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство, с. Стефан Караджа, отбеляза своя патронен празник 22 април - Ден на Земята. Празничната програма съдържаше изпълнение на народни песни, хора, модерни танци, демонстрация на умения за направа на прическа и грим, сценични способности, майсторско управление на трактор, спортен хъс, много усмивки и ведро настроение. Да ни е честит празника на училището!

Скъпи ученици и родители имаме вече резултати от Националното състезание "Млад фермер" - Регионален етап за III регионална група.

Всички участници се върнаха с грамоти.

Особена гордост за нас е ученикът Мурад Ахмедов Мурадов от 11а клас, който спечели първо място и получи златен медал и грамота в теоретичния и практичния етап от модул "Механизация на селското стопанство" и достигна максималния брой точки.

Повече за състезанието можете да прочетете на сайта mon.bg

 

На 04.04.2024 г. и 05.04.2024 г. ще се проведе Националното състезание "Млад фермер" - Регионален етап за III регионална група. Домакин на състезанието е Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" - гр. Исперих. След проведения училищен кръг на състезанието за регионалния кръг се класираха учениците: Мурад Мурадов в модул "Механизация на селското стопанство", Кадер Мустафова в модул "Животновъдство" и Александрина Дянкова в модул "Растениевъдство". Училището пожелава успех на състезателите!.

ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ

Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство, с. Стефан Караджа, посрещна първа пролет с песни, танци и хора, а картината нарисувана от невероятната художничка Керанка Атанасова, ни донесе посланието на пролетта - доброта, хармония и мир между хората.

Картина

поздрав

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА

Баба Марта дойде със своите сътруднички в Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство, с. Стефан Караджа. Закичи с мартеници учители и ученици и стопли сърцата на всички. Дари ни с надежда и вяра в доброто и да бяга далече заповяда на злото

През месец декември, 2023г. учениците от осми клас в Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство, с. Стефан Караджа, преминали успешно първия квалификационен кръг на организараната от КИНГС България международна олимпиада по български език и литература, се класираха за участие в Кралската лига на олимпиада КИНГС България. Участниците ни се върнаха със следните резултати: Добра Петрова - 93,2% - златен медал, Аляй Идиризова - 97,1% - златен медал, Иван Катев - 57 % - сертификат. На 29.02.2024г. стартира първия кръг на пролетния сезон на олимпиада Кингс България, от който за финал се класираха учениците: Добра Петрова - 99%, Ардахан Зюмбюлев - 54,4%, и Иван Митков - 81,6 %. Пожелаваме успех на финалистите!
И тази година през месец ноември се проведе Международната олимпиада за ученици от първи до осми клас, организирана от КИНГ БЪЛГАРИЯ. В първия квалификационен кръг на олимпиадата взеха учестие 11 ученици от осми клас. За разлика от миналата година, през която имахме един финалист, тази година за финалния кръг на олимпиадата се класираха четирима финалисти - Аляй Идиризова- 97,1%, Добра Петрова - 93,2%, Иван Митков - 62,3% и Сеезен Иванова - 58,3%. Училището поздравява учениците и им пожелава успех на финалния кръг!
Правила за оказване на първа помощ

 

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. 

Какво трябва да направите?

👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска?

Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската?

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2023 година).

Къде?

👉 в офис на приходната агенция

👉 по пощата с обратна разписка

👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/

   Важно??   Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За просрочените вноски се начислява законова лихва.   

За приетите в университет в чужбина. 

  В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.  Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.  

Какво е ПИК*?

   ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.   

Повече прочетете тук:

 👉 Абитуриенти – здравни осигуровки

👉Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра   

👉Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях   

👉 Проверка на здравноосигурителния статус НАП в социалните медии

 Facebook   

Twitter   

LinkedIn

YouTube

Скъпи родители,

От учебната 2022/2023 година всички училища водят дневниците си само в електронен вид. За целта Министерството на образованието и науката разработи платформата НЕИСПУО (Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование), който съдържа модул „Дневници“. Дневникът е  безплатен и достъпен от браузър на линка: https://neispuo.mon.bg/   или чрез безплатно мобилно приложение. При регистрацията ще трябва да посочите код, който ще получите от класните ръководители.

Прилагаме ръководство за регистрация.

За тези, които имат нужда от съдействие при регистрацията предлагаме да се свържат с класните ръководители

 

22 април Ден на Земята - Празник на ПГ по ЗГС

Когато трябваше да изберем ден за училищен празник, никой от нас не се замисли, защото земята и гората са символите на нашето училище. Така единодушно приехме 22 април - Ден на земята за свой училищен празник. На този ден ние отдаваме почит на земята, която ни храни и на гората, която ни дава въздуха, който дишаме. Организираме разнообразни мероприятия и се забавляваме.

Как премина празника тази година може да видите тук >>>

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

 

 

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1.      По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2.       По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА

Извънреден инструктаж във връзка с COVID - 19