с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 
>> Начало
>> Проекти
>> Учебни планове
>> Учебни програми
>> Стипендии
>> За зрелостниците
>> За учениците
>> За класните
>>Механизъм за съвместна работа на институциите
>>Свободни места за ученици
>>Лични данни
>> Достъп до информация
>> Административно обслужване
>> Правила за безопасен интернет
>>Анкети за удовлетвореност

АНКЕТИ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Анкета за родители

Анкета за учители по ООП

Анкета за учители по професионална подготовка

Анкета за ученици - Онлайн анкета