с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА e-mail: info-400113@edu.mon.bg
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 

>> Начало

>> За учениците

>> Уилищна документация

>> Учебни планове

>> Учебни програми

>> Стипендии

>> За зрелостниците

>> За класните ръководители

2023/2024 учебна година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ на часовете

Организация на учебния ден

ГРАФИК на класните работи

ГРАФИК на консултациите с ученици

Графици за производствена практика

График на спортните дейности

График за провеждане на допълнителен час на класа

Правила за оказване на първа помощ