с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 
>> Начало
>> Проекти
>> Учебни планове
>> Учебни програми
>> Стипендии
>> За зрелостниците
>> За учениците
>> За класните
>>Механизъм за съвместна работа на институциите
>>Свободни места за ученици
>>Лични данни
>> Достъп до информация
>> Административно обслужване
 

 

Достъп до информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация

 

Образци на заявления

 

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация