с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ

Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната и училищна възраст

Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 080010112

Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца иученици: bhvat@mon.bg

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Механизъм за съвместна работа на институциите
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА