с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

ДРУГА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗОП

23/02/2018 г. Обобщена информация за 2017 г.

02/03/2020 г. Обобщена информация за 2019 г.

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА
>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Механизъм за съвместна работа на институциите
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА