с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА e-mail: pgpzgs_st.karadja@abv.bg
 

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА

В ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО

ОТЧЕТ на бюджета към 30.03.2024

БЮДЖЕТ за 2024 година

ОТЧЕТ на бюджета към 30.06.2023 г.

ОТЧЕТ на бюджета към 31.03.2023 г

БЮДЖЕТ за 2023 година

ОТЧЕТ на бюджета към 30.09.2022 г.

ОТЧЕТ на бюджета към 31.03.2022 г.

ОТЧЕТ на бюджета за третото тримесечие на 2021 г

ОТЧЕТ на бюджета за второто тримесечие на 2021 г

ОТЧЕТ на бюджета за първото тримесечие на 2021 г

БЮДЖЕТ за 2021 година

ОТЧЕТ на бюджета за третото тримесечие на 2020 г

ОТЧЕТ на бюджета за първото тримесечие на 2020 г

БЮДЖЕТ за 2020 година

ОТЧЕТ на бюджета за третото тримесечие на 2019 г

ОТЧЕТ на бюджета за второто тримесечие на 2019 г

ОТЧЕТ на бюджета за първото тримесечие на 2019 г

БЮДЖЕТ за 2019 година

Предложение за използване на преходния остатък от 2018 г. по бюджета

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.

ОТЧЕТ на бюджета за третото тримесечие на 2018 г

ОТЧЕТ на бюджета за второто тримесечие на 2018 г

ОТЧЕТ на бюджета за първото тримесечие на 2018 г.

План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г

ОТЧЕТ на бюджета за третото тримесечие на 2017 г.

ОТЧЕТ на бюджета за второто тримесечие на 2017 г.

ОТЧЕТ на бюджета за първото тримесечие на 2017 г.

ПЛАН за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2017 г. - собствени приходи

ПЛАН за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности за 2017 г

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА