(
с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В качеството си на председател на обществения съвет към ПГ по земеделие и горско стопанство, с. Стефан Караджа, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 02.12.2022 г., от 08.00 часа в кабинета поинформатика.  

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Даване на становище относно изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2022 година

Материали по дневния ред на заседанието ще ви бъдат изпратени на личните ви имейли.

Моля, в срок до 30.11.2022 г., да потвърдите Вашето участие в заседанието на e-mail: pgpzgs_st.karadja@abv.bg

 

ДОБРИН ЧАНАКЧЕЛИЕВ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА
>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Механизъм за съвместна работа на институциите
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА