с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна

 

ПРЕХОДНИ ПУБЛИКАЦИИ

 

19/03/2019 г. Обобщена информация за 2018 г.

 

06/11/2017 г. Информация за плащане - ноември 2017 г.

 

01/12/2016 г. Информация за плащане - ноември 2016 г.

31/05/2016 г. Информация за плащане - май 2016 г.

03/05/2016 г. Информация за плащане - април 2016 г.

22/02/2016 г. Обобщена информация по чл.44, ал. 10 от ЗОП за 2015 г.

22/02/2016 г. Информация за приключил договор

02/12/2015 г. Информация за плащане - декември 2015 г.

15/10/2015 г. Информация за плащане - октомври 2015 г.

27/07/2015 г. Информация за плащане - юли 2015 г.

26/06/2015 г. Информация за плащане - юни 2015 г.

12/03/2015 г. Обобщена информация по чл.44, ал. 10 от ЗОП за 2014 г.

13/01/2015 г. Информация за плащане - декември 2014 г.

07/10/2014 г. Информация за плащане - септември 2014 г.

07/10/2014 г Договор за доставка на горива 2014 г.