село СТЕФАН КАРАДЖА, община ВЪЛЧИ ДОЛ, област ВАРНА
 

ПЛАН - ПРИЕМ 2023/2024

За предстоящата 2023/2024 учебна година ПГ по земеделие и горско стопанство обявява прием на ученици със завършено основно образование, както следва

професия "Техник - растениевъд", специалност "Трайни насаждения", дневна форма на обучение, срок на обучение : 5 години

При записването си учениците подават заявление за записване (по образец), свидетелство за основно образование (оригинал), медицинско свидетелство (оригинал). Сроковете за записване са посочени в приложения по-долу график.

 

График на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

Вид дейност

Срок

1

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 12.07.2023 г. вкл.

2 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

От 13.07. до 17.07.2023 г. вкл.

 3

Обявяване  на списъците с приетите ученици на втори  етап на класиране

До 19.07.2023 г. вкл.

4

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

От 20.07. до 24.07.2023 г. вкл.

5

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2023 г.

6

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

От 26.07. до 27.07.2023 г. вкл.

7

Обявяване  на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

До 31.07.2023 г. вкл.

8

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

От 01.08 до 02.08.2023 г. вкл.

9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

До 04.08.2023 г.

10

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

От 07.08. – 08.08.2023 г.

11

Обявяване  на списъците с класиралите се  ученици след четвърти етап на класиране

До 10.08.2023 г.

12

Записване на класиралите се ученици на четвърти етап на класиране

От 11.08 до  14.08.2023 г.

13

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

До 16.08.2023 г.

14

Приемане на документи след четвърти етап на класиране

16.08. до 05.07.2023 г. вкл.

15

Обявяване  на списъците с класиралите се  ученици след четвърти етап на класиране

07.09.2023 г.

16

Записване на приетите ученици след четвърти етап на класиране

08.09.2023 г.

 

 

 

>> ПЛАН - ПРИЕМ