село СТЕФАН КАРАДЖА, община ВЪЛЧИ ДОЛ, област ВАРНА
 

ПЛАН - ПРИЕМ 2020/2021

 

ЗАПОВЕД на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по пприемане на ученици в неспециализираните училища съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година

За предстоящата 2020/2021 учебна година ПГ по земеделие и горско стопанство обявява прием на ученици със завършено основно образование по професия "Техник - растениевъд", специалност "Трайни насаждения", дневна форма

Учебен план за специалността doc pdf

Заповед № 440/03.06.2020 г. за определяне на комисия по приемане на документи, класиране и записване на ученици след завършване на основно образование и график на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

 

>> ПЛАН - ПРИЕМ