с. СТЕФАН КАРАДЖА, общ. ВЪЛЧИ ДОЛ, обл. ВАРНА

 

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

ОП- ДО №1/09.02.2016г.

Обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: "Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГ по ЗГС с. Стефан Караджа за срок от 24 месеца"

ОП- ПД №1/24.01.2018 г.

Обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: "Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГ по ЗГС с. Стефан Караджа за срок от 24 месеца"