с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
2019/2020 учебна година

ГРАФИЦИ на изпитите

Редовна сесия - първа част

Редовна сесия - втора част

Редовна сесия - втора част - изменена със заповед №400/11.05.2020 г на директора

КОНСПЕКТИ

 

 

 

 

 

 

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА