с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

СТИПЕНДИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21 декември 2017 г. на Министерски съвет за условията и реда за получаване на стипендия от учениците след завършено основно образование

ВЪТРЕШНИ ПРАВ`ИЛА за условията и реда за получаване на стипендии през учебната година 2023/2024 година

СРОК за подаване на заявления за получаване на стипендия

  • през първия учебен срок - 20 октомври
  • през втория учебен срок - 20 февруари .

 

 

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

>> за стипендия за постигнати образователни резултати

>> за социална стипендия

>> за стипендия за ученици без родители

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА