с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебен план по професия Фермер, специалност Земеделец, втора степен на ПК

>> дневна форма

>> вечерна форма

Учебен план по професия Агроеколог, специалност Агроекология, трета степен на ПК

>> дневна форма

Учебен план по професия Механизатор на горска техника, специалност Механизация на горското стопанство, втора степен на ПК,

>>дневна форма на обучение- pdf; xlsx

>>вечерна форма

Типов учебен план по специалност Агроекология от професия Агроеколог, трета степен на ПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

>> дневна форма

Училищни учебни планове

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ

>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА