с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Професия ФЕРМЕР, утвърдени през периода 2004 - 2008 г.

Професия АГРОЕКОЛОГ, утвърдени през периода 2012 - 2016 г.
Професия АГРОЕКОЛОГ, утвърдени 2017-2018 година

Професия ТЕХНИК - РАСТЕНИЕВЪД, Специалност ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Професия РАСТЕНИЕВЪД, Специалност ПОЛЕВЪДСТВО

 

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА