с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР

Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Чужд език по професията
Техническо чертане
Трактори и автомобили
Безопасност на движението по пътищата
Почвознание
Анатомия и физиология
Животновъдство
Растениевъдство
Експлоатация и ремонт на земеделеска техника
Селскостопанска техника
Животновъдство - УП 
Растениевъдство - УП 
Анатомия и физиология - УП 
Селскостопанска техника - УП 
Трактори и автомобили - УП 
Експлоатация и ремонт на земеделеска техника- УП 
Работа с машинно-тракторни агрегати 
 
 

 

 

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА