село СТЕФАН КАРАДЖА, община ВЪЛЧИ ДОЛ, област. ВАРНА
 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2024

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация:

Сесия май-юни :

  • Задължителен държавен изпит по български език и литература –17 май 2024 г., начало 08:30 часа
  • Задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08:30 часа

Срок за подаване на заявления за допускане – в периода 06.02.2024 г. – 21.02.2024 г

Сесия август - септември:

  • Задължителен държавен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 часа
  • Задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08:30 часа

     Срок за подаване на заявления за допускане – в периода 26.06.2024 - 11.07.2024 г