с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити:

Сесия МАЙ - ЮНИ:

  • Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08:00 часа

Срок за подаване на Заявления за допускане – в периода 04.03.2020 г. – 17.03. 2020 г

Сесия АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ:

  • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08:00 часа

     Срок за подаване на Заявления за допускане – в периода 01.07.2020 г. – 14.07. 2020 г

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2019/2020 година

Дати за провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация:

Сесия ЮНИ – ЮЛИ:

  • Теория на професията  – 05.06.2020 г., начало 08:00 часа
  • Практика на професията  – 03.06 - 04.06.2020 г., начало 11:00 часа

Срок за подаване на Заявления за допускане – 17.03.2020 г.

Сесия СЕПТЕМВРИ:

  • Теория на професията  – 10.09.2020 г., начало 08:00 часа
  • Практика на професията  – 08.09 - 09.09.2020 г., начало 09:00 часа

      Срок за подаване на Заявления за допускане – 01.09.2020 г.