с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА e-mail: pgpzgs_st.karadja@abv.bg
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за учебната 2020/2021 година
ПРАВИЛНИК за дейността на училището
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на училището
МЕРКИ за повишаване на качеството на образованието
ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА
ЕТИЧЕН КОДЕКС
СТРАТЕГИЯ за развитие
ГРАФИК на спортните дейности
УЧИЛИЩЕН ПЛАН за работа с родители
Графици за класни работи, консултации и други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Проекти
>> Учебни планове
>> Учебни програми
>> Стипендии
>> За зрелостниците
>> За класните ръководители
>> За учениците
>>Механизъм за съвместна работа на институциите