с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА e-mail: info-400113@edu.mon.bg
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за учебната 2023/2024 година
ПРАВИЛНИК за дейността на училището
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на училището
МЕРКИ за повишаване на качеството на образованието
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА
ЕТИЧЕН КОДЕКС
СТРАТЕГИЯ за развитие
ГРАФИК на спортните дейности
УЧИЛИЩЕН ПЛАН за работа с родители
Безопасност в мрежата
Графици за класни работи, консултации и други
Седмично разписание на часовете
Правила за оказване на първа помощ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив документи
  Архив 2022/2023
>> Проекти
Архив 2021/2022
>> Учебни планове
Архив 2020/2021
>> Учебни програми
Архив 2019/2020
>> Стипендии
Архив 2018/2019
>> За зрелостниците
Архив 2017/2018
>> За класните ръководители
>> За учениците
>>Механизъм за съвместна работа на институциите