с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА e-mail: info-400113@edu.mon.bg
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 2023/2024
>> Начало
ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на училището
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Проекти 2022/2023
>> Учебни планове 2021/2022
>> Учебни програми 2020/2021
>> Стипендии 2019/2020
>> За зрелостниците 2018/2019
>> За учениците 2017/2018
>> За класните
>>Механизъм за съвместна работа на институциите
>>Свободни места за ученици  
>>Лични данни  
>> Достъп до информация  
>> Административно обслужване